Sök:
Bomber 15A Chartreuse Flash/Orange Belly
Den rullande och wobblande gången är mycket lockande och väldigt huggstimulerande för många...
Bomber 15A Yellow Perch
Den rullande och wobblande gången är mycket lockande och väldigt huggstimulerande för många...
Bomber 15A PLO
Inget slår Bomber 15A Long A när det gäller att återskapa en naturtroget simmande gång i vattnet.
Bomber 15A Silver Flash/Chartreuse Back
Den rullande och wobblande gången är mycket lockande och väldigt huggstimulerande för många...